Hỏi về thủ tục trong quản lý PCCC

Câu hỏiBạn đọc Trịnh Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương tỉnh Yên Bái hỏi:

"Tôi làm việc tại Sở Công thương Yên Bái, có chức năng tham mưu cho Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và LPG chai. Trong các Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu và LPG chai có quy định các cơ sở này phải tuân thủ các điều kiện quy định về PCCC, tức là như trước đây được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.

Căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 1206/C66-P1 ngày 27/5/2014, thì hiện nay cơ quan cảnh sát PCCC không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. Vậy những giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đã được cấp trước đây, hiện nay có còn giá trị thực hiện hay không?

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đã được cấp trước đây không còn giá trị thực hiện, thì khi cán bộ kiểm tra định kỳ các cơ sở này trong biên bản kiểm tra có cần phải có xác nhận của lãnh đạo phòng hay không, hay là chỉ cần cán bộ kiểm tra ký tên là được? Vì hiện nay tại địa bàn tỉnh Yên Bái, các cán bộ của cơ quan PCCC khi kiểm tra các cơ sở này không xin lãnh đạo Phòng PCCC ký và đóng dấu vì cho rằng chỉ các cơ sở mới, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC mới cần phải chuyển lãnh đạo Phòng PCCC ký và đóng dấu."

Trả lời:

- Trước khi chưa có Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003  Quy định bãi bỏ thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” thì cơ sở quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 trước khi đưa vào hoạt động phải được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy”, trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng và thay đổi chủ sở hữu thì phải làm thủ tục cấp lại như lần đầu. Như vậy, “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” đã được cấp trước đó chỉ  là điều kiện để các cơ sở thuộc phụ lục 2 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP tại thời điểm lần đầu trước khi đưa cơ sở vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động của cơ sở, Giấy chứng nhận không phải là căn cứ để xác định cơ sở đó tại thời điểm hiện tại đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC hay không. Việc xem xét cơ sở đó có đáp ứng các điều kiện về an toàn PCCC trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cần căn cứ vào các trường hợp cụ thể:

+ Trường hợp dự án, công trình và cơ sở xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì phải có Bản sao hợp lệ văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hoặc văn bản Thông báo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC của chủ cơ sở (chủ đầu tư).

+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động cần phải có Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo chế độ định kỳ của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy lập trong cùng thời gian đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu và chai LPG.

Biên bản kiểm tra an toàn PCCC theo chế độ định kỳ của Cảnh sát PCCC chỉ cần cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra và đại diện lãnh đạo cơ sở được kiểm tra ký tên là Biên bản đã đảm bảo tính pháp lý không nhất thiết phải có xác nhận của Lãnh đạo phòng ký và đóng dấu vào biên bản.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành VBQPPL năm 2008 “ Trong trường hợp các VBQPPL do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau” theo đó các Nghị định của Chính phủ quy định đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG “ phải tuân thủ các điều kiện quy định về PCCC tức là như trước đây được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC”, thì nay phải tuân thủ các quy định của các văn bản QPPL ban hành sau.

Ban biên tập

 
 Tìm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 316
  • Tất cả: 55931

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH
Địa chỉ: 258 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06937325, 0913495448. Email: kiemdinhpccc@gmail.com
Website: www.kiemdinhpccc.vn